تارنماي انجمن علمي آموزشي معلمان زبان و ادبيّات فارسي استان قم

توضيحات:

1-     المپياد روز جمعه 20 / 12 /1389 ساعت  3 بعدازظهر(15) در حوزه­هاي مربوط برگزار خواهد شد.

2-      فهرست نام حوزه­هاي آزمون در روز دريافت کارت ورود به جلسه اعلام و تحويل مدارس و داوطلبان خواهد شد.

3-    ضروري است يک قطعه عکس 4*3  از دانش­آموزان دريافت و پس از الصاق به کارت، با مهر مدرسه تاييد گردد.( کارتهاي بدون عکس تاييد شده با مشکل مواجه خواهند شد)

4-    در حوزه­هاي اجرا، ناظر استاني و مطبّق عکس، کارت عکس­دار داوطلبان را  ملاحظه مي­نمايد. چنانچه در هر مرحله آزمون مشخّص شود، تخلّفي صورت گرفته است، دانش­آموز و مدرسه از آزمون محروم خواهند شد.

5-   مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه به ويژه مدارسي که دانش­آموزان آنان با آمار بالا و به صورت گروهي ثبت نام شده­اند، ترتيبي اتّخاذ فرمايند که کارت­هاي ورود به جلسه به صورت يکجا دريافت و دانش­آموزان تحويل گردد. 

6-     زمان و مکان توزيع کارت به قرار زير است:

مکان دريافت کارت­ها:

ناحيه 1: 45 متري عمار ياسر، کوچه شماره 1، ميدان مير، روبه روي درمانگاه، گروه­هاي آموزشي راهنمايي

ناحيه2: نيروگاه، ميدان توحيد، 20 متري سواران، اداره آموزش و پرورش ناحيه 2، اتاق گروه­هاي آموزشي راهنمايي

ناحيه 3: خيابان امام، 20 متري شهيد بهشتي، اداره آموزش و پرورش ناحيه 3، ساختمان گروه­هاي آموزشي

ناحيه 4: واقع در 45 متري صدوق، کوچه بعد  از مخابرات(کوچه 30) پلاک 91 طبقه دوم، گروه­هاي آموزشي راهنمايي اداره کل آموزش و پرورش استان قم 

تاريخ دريافت:

سه شنبه 10/12/1388 تا  شنبه 14/ 12/1389      ساعت: 8  تا 13

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:32  توسط دبير انجمن  |